Bättre uppföljning av gynkontrollerna i Stockholms län

Bättre uppföljning av gynkontrollerna i Stockholms län
– Jag hoppas idén sprider sig till Sveriges andra cytologlaboratorier så att alla börjar använda samma standardiserade metod, säger Nasrin Perskvist, koordinator för Karolinska universitetssjukhusets cytologibiobank. Här sittandes bredvid roboten som hanterar proven. Foto: Ulf Siborn

Från och med i år sparas alla cytologiska cellprov från de gynekologiska hälsokontroller som görs i Stockholms läns landsting. Det gynnar både patienterna och forskningen.

Tidigare kastades proven från de regelbundna gynekologiska hälsokontroller som alla kvinnor mellan 23 och 60 år erbjuds göra för att de tog alltför mycket plats. Nu skickas de i stället till Karolinska universitetssjukhusets nya cytologibiobank.

– Proverna sparas först och främst för patientens bästa. Med hjälp av ett sparat cellprov kan en gynekolog få information om hur patienten mådde vid sista provlämningstillfället och utveckla sin diagnostik, säger Nasrin Perskvist, koordinator för cytologibiobanken.

Hon och hennes kollegor på avdelningen för patologi och cytologi har i ett pilotprojekt utvecklat ett helt nytt koncept för biobanken med automatiserad provsamling, metod och utrustning.

Om ett prov visar förändringar vid ett tillfälle kan läkaren gå tillbaka och analysera tidigare prov, eftergranska eller kanske omvärdera sin tidigare ställda diagnos.

Banken kan också användas vid forskning, till exempel för att hitta markörer för att förutsäga livmoderhalscancer eller förbättra diagnostik och behandling.

Sedan en ny robot för hantering av proven installerades på cytologibanken i augusti finns redan cirka 10 000 prover lagrade.

Varje år tas det omkring 700 000 gynekologiska cellprov i Sverige, varav 80 000 i Stockholms län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida