Behandling med motion mot depression belönas med folkhälsopris

Fysisk aktivitet för patienter med depression och bipolär sjukdom är en viktig del av behandlingen inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu får de pris för verksamheten.

Landstinget i Uppsala län ger årets folkhälsopris till affektiva dagvårdsenheten inom psykiatridivisionen. Där har fysisk aktivitet varit en del i behandlingen av depression och bipolär sjukdom ända sedan 2006. Under de senaste åren har det kommit allt fler studier som visar att motion har en positiv effekt vid dessa sjukdomar.

– Det är också ett sätt att motverka följdsjukdomar som har med stillasittande, dålig kost och sömnsvårigheter att göra, säger avdelningschef Eva Smith.

Nytt arbetssätt för personalen

I behandlingen på avdelningen ingår, förutom motion, också kognitiv beteendeterapi i ett 13 veckor långt behandlingsprogram. Valet av motionsform varierar, från lätta pulshöjande promenader ensam eller i grupp till regelbundna styrke- och konditionspass två gånger i veckan.

– Det nya arbetssättet har även gjort att personalen har fått en mer coachande roll. De ser sig mer som gruppledare i behandlingsgrupperna och mindre som omvårdnadspersonal, säger Eva Smith.

Hittills har 400 patienter genomgått programmet. Resultaten är positiva, både i form av färre vårddagar på sjukhus och tydliga förbättringar i patienternas depressionssjukdom.

Belönas med 25 000 kronor

Folkhälsopriset delas ut vartannat år för att stimulera och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete inom Uppsala län. Prissumman på totalt 100 000 kronor fördelas på tre pristagare: 25 000 kr vardera går till affektiva dagvårdsenheten och till Johan Borchert vid ambulansen i Östhammar med projektet ”Säker moppe”. 50 000 kr ges till projektet ”HIV/STI-prevention hos invandrare och ungdomar med utländsk bakgrund”. Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges möte den 6 december 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida