Betonar behovet av stöd hos vuxna som haft cancer som barn

De flesta som har haft cancer i barndomen har god livskvalitet som vuxna. Men eftersom de individuella skillnaderna är stora är det viktigt att identifiera varje individs behov av stöd. Det visar en ny avhandling.

Sjuksköterskan Kay Sundberg har i sitt avhandlingsarbete undersökt hur personer som har haft cancer som barn eller som ung (upp till 18 år) skattar sin livskvalitet och hälsa jämfört med en kontrollgrupp.

De som hade haft cancer som unga beskrev och skattade sin hälsostatus ungefär som jämförelsegruppen. Nästan en tredjedel rapporterade inga negativa konsekvenser i livet på grund av cancerupplevelsen och hälften av dem hade en positiv syn på livet och sig själva. Men 20 procent av dem som haft cancer som barn rapporterade ett aktuellt behov av stöd.

– Att de fortfarande vill ha stöd är ett observandum. Det är viktigt att vården identifierar dem som behöver det, säger Kay Sundberg.

 

Vanligare med fysiska problem

När det gäller fysiska problem skilde det mellan grupperna;  de som hade haft cancer hade mer problem med dagliga aktiviteter. Män som tidigare haft cancer rapporterade också fler sexuella dysfunktioner. I det avseendet fanns inga skillnader bland kvinnorna.

Totalt sett visar studierna på både positiva och negativa effekter av cancersjukdom och behandling. Gruppen som helhet har få hälsoproblem och god livskvalitet. Men på individnivå är variationerna relativt stora, vilket betyder att det är viktigt att identifiera varje individs behov av stöd.

Erfarenheter viktiga för vården

För att kunna ge god omvårdnad måste man förstå hur de som har haft cancer i barndomen uppfattar vuxenlivet, enligt Kay Sundberg. Det gör det möjligt för vården att erbjuda patienter och deras närstående vägledning och stöd under behandling och uppföljning.

Kay Sundberg lade fram sin avhandling vid Karolinska institutet i Stockholm den 10 december 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida