psykiatri

Bildterapi – en väg in till det jobbiga

Bildterapi – en väg in till det jobbiga
Patienter som intervjuats i forskningen beskriver att inre bilder, tankar och känslor blir tydligare när de kommer på papper. Arkivbild: Mostphotos

Bildterapi kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi. Det visar en ny avhandling.

1 november 2017

Patienter med depression mådde bättre, fick stärkt självkänsla och kunde i högre grad gå tillbaka till arbetet. Det visar arbetsterapeuten Christina Blomdahl i sina studier.

– Bildterapi har funnits länge, men tillgängligheten har minskat under det senaste årtiondet eftersom det ställs allt större krav på vetenskapliga bevis på att behandlingen är verksam. Eftersom detta är en mindre form av terapi har det gjorts få studier och därför ingår den inte i de riktlinjer som styr vårdutbudet för depression, säger Christina Blomdahl.

Målar och samtalar

Men hennes avhandling, vid institutet för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, visar att denna behandlingsmetod fungerar väl för personer med medelsvår eller svår depression.

Christina Blomdahl har utvecklat ett tioveckorsprogram i bildterapi där konstnärligt utövande och psykoterapi är sammanfogat. En behandling utgår ofta från att patienten skapar en bild som man sedan samtalar utifrån. Patienter som intervjuats i forskningen beskriver att inre bilder, tankar och känslor blir tydligare när de kommer på papper.

– En person som har en långvarig depression fastnar lätt i negativa tankar och passivitet, säger Christina Blomdahl. Då kan bildterapi vara ett sätt att bryta mönstret. För många blir det ett omedelbart sätt att komma in på det som är svårt att prata om, en väg in till det jobbiga.

Bättre resultat

Avhandlingen visar att personerna som behandlades i bildterapin förbättrades mer i sin depression än de som enbart fick gängse behandling med främst mediciner, samtalsterapi och sjukgymnastik. Självkänslan stärktes även om det inte gick att fastslå orsaken. Patienterna som behandlades med bildterapi gick också i större utsträckning tillbaka till arbetslivet.

– Jag hoppas att bildterapi nu kan få stärkt ställning som evidensbaserad vård och därmed ingå som ett av flera behandlingsalternativ vid långvarig svår eller medelsvår depression, säger Christina Blomdahl.

Läs också: Teamarbete. Här får patienten berätta hela sin historia

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida