Bra skydd mot nästan alla sjukdomar i vaccinationsprogrammet

Bra skydd mot nästan alla sjukdomar i vaccinationsprogrammet
En ny rapport om barnvaccinationsprogrammet visar att skyddet mot de sjukdomar som ingår är gott. Arkivbild Colourbox

Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen god och vaccinerna är säkra, visar ny rapport.

I dag presenterar Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket för första gången en gemensam årsrapport över utfallet av barnvaccinationsprogrammet. Programmet omfattar skydd mot tio sjukdomar, bland annat difteri, stelkramp, kikhosta, pneumokocker och polio.

Myndigheternas rapport visar att vaccinationstäckningen är hög; 97 procent av alla tvååringar är vaccinerade och 95 procent av eleverna i årskurs sex har fått två doser mot mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccin mot humant papillomvirus, HPV, introducerades 2012 och förra året hade 82 procent av flickorna i skolvaccinationsprogrammet vaccinerats mot viruset.

De flesta är under kontroll

– Det är siffror som vi är mycket glada över. Sjukdomsövervakningen visar också att de flesta sjukdomarna i programmet är under god kontroll, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

De sjukdomar som inte är under full kontroll är de som inte helt går att vaccinera bort. Pneumokocker och kikhosta är exempel där vaccinet inte ger fullt skydd och där skyddet inte är livslångt, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida