Bra vara smal vid 50 och rund vid 80

29 oktober 2009

Det finns ett samband mellan högt bmi i medelåldern och kognitiv svikt tio till tjugo år senare. Dessutom försämras den kognitiva förmågan snabbare hos dem med högt bmi. Det konstaterar Anna Dahl vid Hälsohögskolan i Jönköping i sin avhandling. En av studierna visar där­emot att det motsatta förhållandet råder i hög ålder; personer med lågt bmi drabbas i högre grad av demens än de med högt bmi. Orsaken till det kan eventuellt vara att viktnedgång är ett tidigt tecken på begynnande demens, säger Anna Dahl.

Avhandlingen: Body mass index, cognitive ability and dementia. ? ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida