forskning

Dags att omvärdera riskerna med salt

Dags att omvärdera riskerna med salt
I studien fann man att hälsorisker bara kunde kopplas till de befolkningsgrupper där intaget låg på 5 gram natrium eller mer per dag. Det motsvarar 12,5 gram salt eller 2,5 teskedar. Foto: Getty Images.

De allra flesta äter inte så mycket salt att det är någon hälsorisk. Det visar en stor internationell studie som publiceras i The Lancet idag.

10 augusti 2018

Ställ inte fram salt på bordet! Se upp för det dolda saltet! Använd mindre salt!

Livsmedelsverket i Sverige är inte ensamma om att gå ut med starka rekommendationer om att minska på mängden salt för hälsans skull. Det är samma sak världen över och Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vi ska äta mindre än 2 gram natrium per dag, vilket motsvarar 5 gram salt eller en tesked.

Men råden har ifrågasatts allt mer på senare tid – forskningen har helt enkelt svårt att visa att det finns vetenskapligt stöd för att vi skulle minska risken för till exempel hjärt-kärlsjukdomar genom att dra ner på saltet så mycket.

Mycket högt intag

I dag presenteras en ny stor internationell studie i The Lancet. I den ingår 94 000 människor från 18 länder, bland dem Sverige. Studien visar att det är endast i befolkningar där mängden överskrider 12,5 gram salt per dag eller motsvarande 2,5 teskedar som det finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och stroke.

Så stora mängder hittade man bara bland befolkningsgrupper i Kina – och även för dem finns det hopp. För om de ökar sitt intag av kaliumrik föda som frukt, grönsaker, potatis och mjölkprodukter så försvinner risken med högt saltintag.

Ingen ökad hälsorisk

I de flesta andra befolkningsgrupper som ingick i studierna låg saltintaget på 1,5 till 2,5 teskedar per dag, något som man inte kunde koppla till ökade hälsorisker.

Evidensen är svag för WHO:s rekommendation att man inte ska konsumera mer än motsvarande en tesked salt per dag för att förebygga hjärtkärlsjukdom, konstaterar forskaren Andrew Mente vid PHRI, Population health research institute i Kanada.

Forskarnas slutsats är att endast mycket högt saltintag kan anses vara en ökad hälsorisk – liksom även mycket lågt.

– Det finns inga övertygande bevis för att människor med måttligt eller genomsnittligt intag av salt behöver minska på sin konsumtion för att förebygga hjärtsjukdom eller stroke, säger en annan av forskarna bakom studien, Martin O’Donnell.

Här kan du läsa studien i The Lancet.

Salt

  • WHO rekommenderar att vi ska få i oss mindre än 2 gram natrium per dag. Det motsvarar 5 gram salt eller 1 tesked.
  • I studien fann man att hälsorisker bara kunde kopplas till de befolkningsgrupper där intaget låg på 5 gram natrium eller mer per dag. Det motsvarar 12,5 gram salt eller 2,5 teskedar.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida