Delade meningar om nyttan med Gotlands vårdval

Ett av de hetaste vårdpolitiska diskussionsämnena under Almedalsveckan var i vilken mån det fria vårdvalet stimulerar det hälsofrämjande arbetet. Svaren skiftade beroende på vem som tillfrågades. Precis som på Gotland självt.

»Numera hinner vi ge patienterna den information och rådgivning de behöver. Vi har fått betydligt mer tid åt det sekundärpreventiva arbetet. När vi var kommunalt anställda gick en stor del av arbetstiden åt till att sitta i möten. Äntligen kan vi fokusera på patienten.«

Det säger distriktsskö­terskorna Helena Nygren och Kristina Westerqvist Hellgren på nyöppnade Hansahälsan i Visby, en av de två privata vårdcentraler som öppnat på Gotland sedan vårdvalet infördes på ön för ganska exakt ett år sedan.??

På Visby Norr, den största offentligt drivna vårdcentralen på Gotland är tongångarna inte fullt lika positiva.?

– Jag tycker inte att vårt arbete har påverkats av den nya konkurrensen. Däremot har det fria vårdvalet gjort att patienter listade hos den läkare som vi distriktssköterskor följer finns spridda på ett större geografiskt område, säger distriktsskö­terskan Maria Andersson.?

Hon känner inte heller igen sig i bilden av att hon skulle springa på en massa möten.?

På Gotland bor det cirka 58 000 människor, om man bortser från alla dem som kommer under sommarmånaderna. Fram till för ett år sedan fanns det inga privata vårdcentraler på ön. När vårdvalet infördes ackrediterades två stycken: Visborg och Hansahälsan.?

Några av de mest populära läkarna tog anställning på Visborg, som är den största av de två. Det innebar att de också tog med sig en stor del av sina patienter. De som tidigare fanns listade på någon offentlig vårdcentral.??

För Visby Norrs del har det inneburit ett tapp på cirka 800 patienter, av totalt cirka 11 000. Än har det inte lett till några personalnedskärningar.?–

Men vi kommer att bli tvungna att göra någonting om det visar sig att ekonomin inte går ihop. Med nuvarande patientunderlag har vi en halv tjänst för mycket på läkarsidan och lika mycket när det gäller distriktssköterskorna, säger verksamhetschefen Dagrun Lihnell.?

Maria Andersson känner sig dock inte orolig.?

– Nej, inte just nu. Men det är klart, det kanske kommer. Det vet vi ju inte i dag.??

Själv är hon mycket kritisk till vårdval och kan egentligen inte se några som helst fördelar med systemet.?

– Jag tycker det är sjukt att skattepengar ska betalas till vinstdrivande företag. Jag tror i och för sig att de två privata vårdcentraler som har startat här i Visby har gjort det för att de vill ge en bra vård. Men det vet man ju inte hur det blir framöver.?

Helena Nygren och Kristina Westerqvist Hellgren på Hansahälsan är tvärtom mycket positiva till den förändring som har skett på Gotland i och med vårdvalet. Själva har de lyckats locka cirka 3 500 patienter att lista sig på vårdcentralen. För att det ska gå ihop ekonomiskt måste de upp i minst ett par tusen patienter till.??

– Det mest positiva är naturligtvis att patienterna numera själva får välja till vem de vill gå. Och vi oroar oss inte för att få för lite patienter. Vårt mål är att bli den mest tillgängliga vårdcentralen med det bästa bemötandet på hela ön, säger de med en min som övertygar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida