Demens kan vara på väg att minska

Demens kan vara på väg att minska
Motion och rätt kost förebygger demens. Nu vill experter att samhället satsar mer på prevention.Arkivbild: Mostphotos

Antalet drabbade har stabiliserats och i vissa länder och grupper blivit färre. Ledande experter vill se större satsningar på prevention.

Risken att få demens kan vara på väg att minska tack vare ökad information och bättre livsstil, samt bättre behandling av hjärtkärlsjukdomar. Sju ledande forskare skriver i tidskriften Lancet Neurology att det krävs nya strategier i kampen mot sjukdomen.

Går emot skräckscenario

Forskarna utgår ifrån fem stora epidemiologiska studier gjorda i Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Spanien som jämför förekomsten av demens. Resultaten i fyra av fem studier visar att förekomsten av demens har stabiliserats och i vissa grupper minskat.

Det går emot de skräckscenarier om att allt fler skulle drabbas som baserades på studier med start i början av 80-talet.

– Dessa gamla studier utgår ifrån idén att det finns en pågående demensepidemi. Men den stämmer inte längre baserat på den förväntade livslängden, levnadsförhållanden och förbättrad livsstil och sjukvård, säger professor Carol Brayne vid Cambridge universitet i Storbritannien som är en av forskarna.

Mer positiv bild

I fyra av de fem studierna märks ingen signifikant skillnad i demensutvecklingen de senaste 20 till 30 åren. I Storbritannien märks en minskning med 22 procent bland de som var 65 år 2011, jämfört med den utveckling som uppskattades 1990.

Den spanska studien visar en minskning av demens hos männen. Den svenska och nederländska studien visar en minskning av åldersspecifik demens.

Forskarna menar att deras bild av framtiden nu är mer positiv.

– Samhället och forskarna måste fokusera på prevention genom hela livet. Det behöver bli en balans mellan dagens fokus på diagnostik och läkemedelsbehandling, säger Carol Brayne, i en kommentar till artikeln.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida