Depression kan ligga på lut

30 december 2009

Att klara sig utan bestående fysiska men efter brustet pulsåderbråck i hjärnan betyder inte att man mår bra. 41 procent av dem som lämnade vården med god prognos när det gällde den fysiska hälsan hade sju månader efter insjuknandet symtom på depression och/eller posttraumatisk stress. Drygt 70 procent av dem hade en sjukhistoria med psykiska problem. Det visar sjuksköterskan Mathilde Hedlunds studier.?

Avhandlingen: Coping, psychiatric morbidity and perceived care in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida