»Det är lika viktigt som annan medicin«

Allt fler sjuksköterskor och andra legitimerade yrkesgrupper inom vården har börjat upptäcka vitsen med att skriva recept på fysisk aktivitet.

De flesta som har fått ett recept har vid ettårsuppföljningen kommit i gång med att motionera 20 till 30 minuter dagligen. Det berättar sjuksköterskan Lise-Lotte Thörn som i tre år har lett ett sekundärpreventivt projekt för hjärt-kärlpatienter vid Kirsebergs vårdcentral i Malmö.

Till skillnad från vanliga recept på läkemedel får alla medicinskt utbildade med yrkeslegitimation skriva ut recept på fysisk aktivitet. Det enda som behövs är ett skriftligt intyg från Folkhälsoinstitutet. Den som skriver ut recept måste ha tillräcklig kunskap om patientens hälsostatus eftersom somliga tillstånd innebär att vissa aktiviteter är olämpliga.

Lise-Lotte Thörn ser i princip till att alla hennes patienter får ett recept på fysisk aktivitet med sig efter första besöket.

– Jag betonar att fysisk aktivitet är lika viktigt som vilken annan medicin som helst. Oftast är det ganska lätt att motivera dem.

Med receptet i handen kan patienten antingen välja att själv motionera eller att vända sig till något av de åtta fysiotek som sedan 2002 har byggts upp runt om i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt.

Deras huvuduppgift är att motivera tidigare inaktiva personer att börja vardagsmotionera, men de har också kost- och rökavvänjningsgrupper .
– Fysisk aktivitet är den faktor som påverkar andra livsstilsfaktorer allra mest, säger sjuksköterskan och folkhälsovetaren Karin Werner vid livsstilsenheten och dess fysiotek på Kockum fritid i Malmö.

På fysioteket får patienten träffa en medicinskt legitimerad person för ett motivationssamtal under 40 minuter. Tillsammans fyller de då i en enkät om fysisk aktivitet, kost, tobak och livsstil. Den följs upp efter tre månader respektive ett år.

– Jag försöker lyssna mycket på patientens egen beskrivning av hur hon lever och hur hon ser på att förändra sin livsstil. Jag använder mig av öppna och korta frågor och undviker pekpinnar, säger Karin Werner.

De flesta som kommer till fysioteket har en diagnos i botten. Vanligast är hypertoni, övervikt, diabetes och utmattningsdepression.

– Men en del vill bara komma i gång och ha någon som pushar på dem, säger Karin Werner, som hjälper patienterna att välja lämplig motionsform.

Livsstilsenheten har avtal med föreningar om ett 40-tal aktiviteter. Det kan vara allt från stavgång och simning till lätt styrketräning och dans. Gemensamt för samtliga aktiviteter är att de är lågintensiva.

Beställa recept
Gå via beställarfunktionen där du arbetar eller vänd dig direkt till Kommentus blanketter, telefon: 08-709 59 90, fax: 08-709 59 45 eller www.kommentus.se.

Hur börjar man?
Om motiverande samtal och en fempoängsutbildning i fysisk aktivitet på recept kan du läsa på Folkhälsoinstitutets hemsida. www.fhi.se

KONTAKT:
karin.werner@livsstilsenheten.se
www.skane.se/livsstilsenheten

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida