Diabetiker får inte hjälp med erektionen

De flesta diabetespatienter med erektil dysfunktion, ed, vill ha behandling. Men personalen tar ogärna upp frågan om potensen. Ett enkelt frågeformulär gör det lättare att prata om det känsliga ämnet.

Hälften av alla män med diabetes har erektil dysfunktion till följd av sjukdomens påverkan på nerver och kärl. En annan orsak kan vara för låga testosteronnivåer som är vanligt hos typ 2-diabetiker. Trots att problemet är så vanligt ingår det inte i sjukvårdens rutiner att fråga om potensen.

– Rädslan för att bli indragen i sexuella diskussioner gör att sjuksköterskor ogärna tar upp ämnet erektion. I stället väntar man på att patienten själv ska börja prata om det, säger sjuksköterskan och sexologen Christina Ljunggren, som även är verksamhetschef på Urohälsan i Skövde.

Christina Ljunggren har kartlagt 1 312 män med typ-2 diabetes på 23 diabetesmottagningar spridda över landet. Det visade sig att av dem ville 327 personer bli hjälpta till en fungerande erektion, men stod trots det utan behandling. Hennes tips till sjukvårdspersonal som tycker att det känns pinsamt att fråga om impotens är att ha ett neutralt förhållningssätt och att bara prata om funktionen – inte den sexuella aktiviteten. Vid kartläggningen användes ett frågeformulär med sex frågor som enbart handlar om erektionsförmågan ur en kroppslig aspekt. Formuläret kan användas av alla som kommer i kontakt med patientgrupper där impotensfrekvensen är hög, såsom hos diabetiker och hjärt-kärlsjuka: 

  • Har du erektionssvikt?
  • Har du sökt hjälp?
  • Har du fått hjälp?
  • Behöver du hjälp?
  • Vill du ha behandling?
  • Vill du diskutera erektionsproblemen vid nästa läkarbesök?

Av de 1 312 män som svarade på enkäten uppgav 57 procent att de hade problem med att få stånd. Av dessa hade en fjärdedel behandling. Av dem som inte hade behandling önskade 54 procent att läkaren vid nästa besök tog upp ämnet. Att det inte bara är sjuksköterskor som tycker att det är svårt visar den uppföljning som gjordes efter tre månader. Endast 77 män av de 404 som uttryckligen ville att läkaren vid nästa besök skulle ta upp frågan om behandling mot impotens fick sin önskan uppfylld. Christina Ljunggren tycker att det är alarmerande. Inte bara för att erektionen är en barometer på fysisk hälsa. Den är också oerhört viktig för mannens självkänsla och livskvalitet. En sviktande potens drabbar dessutom ofta även två personer.

Förutom att personalen måste bli bättre på att ta upp ämnet har Christina Ljunggren ytterligare en hjärtefråga. Hon tror att den kommer att vara verklighet om några år.

– Jag vill att ett testosteronprov ska ingå i rutinprovtagningen på diabetespatienter. Vi vet i dag att när testosteronnivån är låg blir patienten inte lika insulinkänslig. Dessutom vet vi också att det måste finnas tillräckligt med testosteron för att impotenspreparat ska ha någon verkan.

»Rädslan för att bli indragen i sexuella diskussioner gör att sjuksköterskor ogärna tar upp ämnet erektion.«

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida