Distriktssköterskorna i Stockholm hinner inte ha hälsosamtal

Distriktssköterskorna i Stockholm hinner inte ha hälsosamtal
Förebyggande hälsosamtal i hemmet kan fånga upp oupptäckta problem och behov.
Arkivbild: Colourbox

Bara lite mer än var fjärde 75-åring i Stockholms läns landsting får det hälsosamtal som ingår i husläkarmottagningarnas åtagande sedan 2008, visar en rapport från ÄldreCentrum.

2008 införde Stockholms läns landsting ett erbjudande om hälsosamtal i hemmet för alla 75-åringar.

Hälsosamtal i hemmen

Tanken var att hälsosamtalen skulle fungera som förebyggande hälsovård och hitta dittills oupptäckta behov och hälsoproblem.  Rapporten från ÄldreCentrum säger att distriktssköterskorna i en interventionsstudie, där 220 journaler granskades, upptäckte 31 icke normala blodtrycksvärden och 16 förhöjda blodsockervärden.

Det är nämligen distriktssköterskorna som ska ha samtalen hemma hos 75-åringarna som en del i det ordinarie arbetet. 

Men distriktssköterskorna hinner inte.  På Torsviks vårdcentral på Lidingö är ett 60-tal 75-åringar listade. Där hinner distriktssköterskorna ha hälsosamtal med omkring hälften, uppger Sveriges radio P4 Stockholm, vilket är lite fler än genomsnittet som ligger på 28 procent.

Verksamhetscheferna måste fortbildas 

– Det här är en uppgift som har lagts på det vi i vanliga fall gör. Och vi har inte fått någon extra resurs för att kunna genomföra det. Och det är tråkigt. Man förlänger den här friskhetstiden innan man blir gammal och krämporna kommer genom att man själv kan förebygga, säger distriktssköterskan Margareta Rufeldt till radion.

I majoriteten av husläkarverksamheterna är hälsosamtalen ännu inte en etablerad arbetsform, konstaterar utvärderingen från ÄldreCentrum. Enligt rapporten kvarstår behovet av fortbildning i omvårdnadsfrågor, omvårdnadsdokumentation och stöd av vårdutvecklingsledare.

Dessutom skriver man att fortbildningen måste inbegripa verksamhetscheferna för att bli verkningsfull.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida