ebola

Ebolavirus kan finnas kvar hos dem som överlevt sjukdomen

Ny studie visar att ebolavirus fanns i sperma hos drabbade män nio månader efter att de fick sjukdomen.

15 oktober 2015

En långtidsstudie som görs av Världshälsoorganisationen, WHO, försöker nu ta reda på hur vanligt det är att ebolavirus finns kvar i kroppen och hur länge.

I studien ingår 93 män från Sierra Leone som drabbats av ebola och överlevt sjukdomen. De har fått lämna spermaprov med jämna mellanrum som analyserats för att upptäcka genetiskt material från ebolavirus.

  • Ett halvår efter att sjukdomen började var mer än hälften ännu positiva för ebolavirus.
  • Efter sju till nio månader testades en fjärdedel fortfarande positivt.

Varför vissa män har kvar viruset och andra inte är fortfarande oklart och forskarna vet heller inte om de är smittbärande eller inte. Tills man fått mer kunskap anser WHO att ebola-överlevare bör avstå från sexuell kontakt eller använda kondom.

Den preliminära rapporten har publicerats i New England Journal of Medicine.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida