EU: Fria kanyler och sprutor till intravenösa missbrukare

I dag går två organisationer inom EU ut med gemensamma rekommendationer för att minska infektioner bland intravenösa missbrukare. Fri tillgång till rena sprutor och kanyler och vaccinationer mot hepatit A och B är några av de sju åtgärderna.

13 oktober 2011

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, och Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, EMCDDA, presenterar i dag riktlinjer för hur infektioner bland injicerande missbrukare ska minskas.

De sju åtgärderna:

  • Intravenösa missbrukare ska erbjudas fri tillgång till sterila sprutor och kanyler, inom ramen för ett skadeförebyggande och rådgivande behandlingsprogram.  
  • Vaccinationer mot infektioner ska erbjudas, som hepatit A och B, stelkramp och influensa. För hiv-infekterade personer rekommenderas också pneumokockvaccin.  
  • Narkotikaberoende personer ska ha tillgång till behandling, särskilt substitutionsbehandling för opiatmissbrukare.  
  • Missbrukare ska erbjudas test för hiv, hepatit C och B samt andra infektioner som tuberkulos.  
  • Behandling av infektionssjukdomar: Antiviral behandling är kliniskt indicerat för hiv-, hepatit B och hepatit C- infekterade. Tuberkulosbehandling rekommenderas hos dem som är sjuka, medan behandling bör övervägas för dem som har sjukdomen latent.  
  • Hälsofrämjande åtgärder med fokus på säkrare droganvändning och sexuellt beteende ska erbjudas för att göra det möjligt för människor att öka sin förmåga att kontrollera och förbättra sin hälsa.  
  • Tjänster utformade efter användarens behov och lokala förhållanden ska erbjudas, såsom läkemedelsbehandling, minskning av skador, rådgivning och provtagning samt remisser till annan medicinsk verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida