Extrapengar för stöd till varslade Volvoanställda

Hisinge hälso- och sjukvårdsnämnd i Göteborg ger vårdcentralen i Torslanda, privata Volvo/Alviva AB, 700 000 kronor extra för att möta den ökade psykiska ohälsa som väntas efter varslen på Volvo.

– Pengarna ska gå till sjuksköterskeinsatser motsvarande en heltidstjänst och sjukgymnastinsatser motsvarande en halvtid. Om det behövs extra läkarinsatser skjuter vi till ytterligare pengar, säger Mariella Olsson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Hisingen, i Göteborg.

Hon påpekar att nämnden redan i oktober undersökte vilka resurser som fanns för att möta de behov av psykosocialt stöd som de invånare på Hisingen som drabbas av den finansiella krisen kan ha. Man såg då ett ökat behov av insatser från såväl sjuksköterskor, sjukgymnaster som läkare.

Processamordnare

Nämnden har också avsatt pengar till primärvården i Göteborg för en tjänst som processamordnare som ska följa utvecklingen. Om trycket ökar på vårdcentralerna i Nordöstra Göteborg, Hisingen och Centrum-Väster ska processamordnaren också förbereda för en utveckling av de psykosociala resurserna.

Kostnaderna för processamordnaren delas lika mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 5, 11 och 12.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida