Far och Mor för bättre hälsa

30 november 2011

Allt fler recept Fysisk aktivitet på recept, Far, har funnits i tio år och antalet recept på motion ökar för varje år. Andra länder runt om i världen visar nu intresse för den svenska modellen och boken med rekommendationerna, Fyss, ska bland annat översättas till vietnamesiska.

Samtidigt utvecklar forskare i Sverige Mor, Matordning på recept. I Halland forskas det på att hitta en metod för hur sjuksköterskor ska kunna stötta patienter som vill gå ner i vikt och lära sig äta nyttigare.

Källa: www.fyss.se  och högskolan i Halmstad

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida