Färre prematura barn behöver screenas för ögonsjukdom

Färre prematura barn behöver screenas för ögonsjukdom
Prematuritets-retinopati, ROP, är en allvarlig näthinnsjukdom som kan leda till synnedsättning och blindhet. En ny studie visar att riskerna är som störst för extremt tidigt födda barn och screeninggränsen kan komma att sänkas med en vecka.

En ny studie visar att endast extremt tidigt födda behöver behandling mot kärlförändringar i ögats näthinna. Nu förordas en sänkning av screeninggränsen med en vecka.

Bland för tidigt födda barn är problem med syn- och ögonfunktion vanligt. En av de allvarligaste näthinnesjukdomarna är prematuritets-retinopati, ROP, som kan leda till synnedsättning och blindhet. Behandling med laser eller frysning kan bromsa sjukdomen, om den ges i rätt tid. Därför har hittills alla barn födda före 32:a graviditetsveckan screenats för sjukdomen.

Men en ny studie visar att endast extremt tidigt födda barn riskerar att behöva laserbehandling. Gerd Holmström, överläkare och sektionsansvarig för barnögonsjukdomar och skelning vid Akademiska sjukhuset, har analyserat data från det nationella kvalitetsregistret Swedrop för prematura barn med retinopati.

I den aktuella studien ingick cirka 1800 prematura barn födda under åren 2008-2009. Av dessa hade 24 procent någon form av retinopati. Endast cirka fyra procent av de barn som diagnostiserades med retinopati behövde behandling och inget av dessa barn var fött senare än i 28:e graviditetsveckan.

– Därför förordar vi att screeninggränsen sänks med en vecka till att omfatta barn som föds före graviditetsvecka 31, vilket både besparar många barn onödiga undersökningar och minskar arbetsbördan för ögonläkare, säger Gerd Holmström.

Hon anser att resultaten av studien visar på den stora betydelsen av nationella kvalitetsregister. De ger underlag för förbättrad vårdkvalitet och en möjlighet att screena ”rätt” barn. Ögonundersökningarna brukar påbörjas vid fem veckors ålder och upprepas sedan flera gånger tills risken för kärlförändringar i näthinnan är över

Studien presenteras under den europeiska konferensen för barnögonläkare, EPOS, som hålls i Uppsala 17-19 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida