Färre sjuksköterskor leder folkhälsoarbete

Ett minskat antal länder tar med sjuksköterskor på ledande positioner för att planera hälsoarbetet, visar en studie från Röda korsets högskola. ??

Världshälsoorganisationen, WHO, har de senaste åren betonat hur viktigt det är att länderna i världen använder sjuksköterskors och barnmorskors kompetens. Men färre gör det i dag än för 30 år sedan, visar en studie som presenterades under den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, kongress på Malta i början av maj.

Forskare vid Röda korsets högskolor i Tokyo och Stockholm har gjort studien. De skickade en enkät med frågor kring hur sjuksköterskor och deras kompetens tas till vara till de 186 länder där Röda korset eller Röda halvmånen finns. Av de 84 som svarade visade det sig att bara drygt hälften av länderna placerar sjuksköterskor på ledande positioner. Det är färre än 1979 då en liknande enkät skickades ut. Drygt sex av tio svarade då att de hade sjuksköterskor på toppositioner för att leda och planera hälsoarbetet.

Inte nog med det. Bara drygt hälften av de svarande länderna tyckte att sjuksköterskors kompetens är viktig att ha med när katastrofplaner görs upp. ?Ändå är till exempel sjuksköterskor som arbetar frivilligt för Röda korset ofta de första att ta sig till katastrof­områden. ?

Hur har det blivit så här? Några direkta svar ger inte studien. ?Men det svensk-japanska forskningsteamet följer utvecklingen och ska göra ytterligare analyser av data. ?

— Kanske finns det skillnader mellan hög- respektive låginkomstländer, säger professor Ann Gardulf, tills nyligen rektor för Röda korsets högskola i Stockholm och en av forskarna.??

Röda korsets egna högskolor, som finns i ett 30-tal länder, kan också behöva förändras.?

— Vi har mest tänkt på naturkatastrofer och krig hittills, men i dag kanske vi också måste ge kompetens kring terrorism och klimatproblem, säger Ann Gardulf.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida