Fem miljoner till projekt för färre självmord

Regeringen ger nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska institutet fem miljoner kronor för att under ett år utbilda tusen personer i självmordsförebyggande arbete.

Särskilt angelägna yrkesgrupper att utbilda är enligt regeringen lärare, skolsköterskor och skolkuratorer samt fritidsledare och fältassistenter. Men utbildningen vänder  sig också till allmänheten och andra personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk ohälsa eller med personer som är självmordsnära.

Det kan vara personal inom socialtjänsten, individ- och familje-, handikapp- och äldreomsorgen, skolan, polisen, kriminalvården och brandkåren samt ambulanspersonal och distriktssköterskor inom primärvården.

Tanken är att deltagarna ska få ökade kunskaper och förståelse för självmordsprocessen, lära sig bedöma hjälpbehov och förmedla redskap att kunna bemöta en självmordsnära person och bidra till att han eller hon söker professionell hjälp.

Utbildningen ska bygga dels på ett australiensiskt självmordsförebyggande program, dels  på ett kanadensiskt.

Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, ska redovisa projektet för regeringen senast den 15 december 2012 och det ska utvärderas av Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida