Fetma fortsätter öka i OECD-länderna

Fetma fortsätter öka i OECD-länderna

Diagrammet visar hur många procent som är feta i befolkningen bland OECD-länderna och hur det har förändrats under en tjugoårsperiod.

Andelen feta i Sverige har ökat från 6 till 11 procent de senaste tjugo åren. I USA är så många som 34 procent feta i dag. Det visar en ny hälsorapport från OECD, som också betonar att det förebyggande arbetet behöver stärkas.

I många länder världen över har antalet feta fördubblats eller till och med tredubblats under de senaste 20 åren. I hälften av OECD-länderna är 50 procent eller fler överviktiga eller feta.

Det visar rapporten om hälsa och sjukvård från OECD, som sammanställt uppgifter från 28 av medlemsländerna.

OECD pekar på att forskning visar att hundratusentals liv skulle kunna räddas varje år med större satsningar på folkhälsokampanjer och prevention.

Danmark, Finland, Frankrike och Ungern har nyligen introducerat skatt på mat med mycket fett och socker, men det återstår ännu att bevisa om det förändrar konsumtionen.

De goda nyheterna i rapporten är att medellivslängden ökar, barnadödligheten minskar, liksom dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. En stor majoritet rapporterar också att de har god hälsa. I Sverige är det 80 procent som anser sig ha det.

OECD är en  internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida