forskning

Fetma hos modern ökar risk för hjärnskada hos barnet

Ju högre bmi en gravid kvinna har desto större är den statistiska risken för cerebral pares, CP, hos barnet. Det visar en stor svensk-amerikansk registerbaserad studie.

– För den enskilda mamman som är överviktig eller fet är risken att barnet ska få CP mycket liten, men på befolkningsnivå är våra fynd viktiga. Förekomsten av övervikt och fetma har ökat under de senaste decennierna, och idag är en tredjedel av alla gravida kvinnor överviktiga eller feta i början av graviditeten. Övervikt och fetma är riskfaktorer som kan förebyggas, säger Sven Cnattingius, professor vid enheten för klinisk epidemiologi på Karolinska Institutet, KI.

Han är en av författarna till den omfattande studien som är frukten av ett samarbete mellan forskare vid KI och University of Michigan, USA. Den består av information från 1,4 miljoner barn registrerade i det svenska befolkningsbaserade medicinska födelseregistret under perioden 1997 till 2011.

Ju högre BMI desto större risk

Uppgifter om moderns vikt och längd gjorde det möjligt att beräkna bmi (body mass index), ett enkelt mått på kroppsmassan. Hur stor risk det är för överviktiga eller feta kvinnor att få barn med hjärnskador har jämförts mot barn till normalviktiga kvinnor. Fynden visar att:

  • barn till överviktiga kvinnor (BMI 25-29,9) hade 22 procent ökad risk för CP
  • barn till kvinnor med måttlig fetma (BMI 30-34,9) hade 28 procents ökad risk för CP
  • barn till kvinnor med uttalad fetma (BMI 35-39,9) hade 54 procents ökad risk för CP
  • för barn till kvinnor med extrem fetma (BMI över 40) var risken för CP fördubblad.
  • Resultaten kunde statistiskt säkerställas endast hos barn till mödrar som födde i fullgången tid, vilket i studien var 72 procent av alla barn med CP.

Övervikt och fetma kopplas i första hand samman med ökad risk för så kallad dyskinetisk CP, den variant som oftast sätts i samband med syrebrist i anslutning till förlossningen.

– Övervikt och fetma ökar riskerna för graviditetskomplikationer hos modern och komplikationer för barnet i nyföddhetsperioden såsom sjukdomar relaterade till syrebrist. Våra fynd antyder att sambandet mellan moderns BMI och risken för CP hos fullgångna barn till stor del kan bero på syrebristrelaterade komplikationer i nyföddhetsperioden, säger Sven Cnattingius.

Studien Association between maternal body mass index in early pregnancy and incidence of cerebral palsy publicerades 7 mars online i den vetenskapliga tidskriften JAMA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida