Fetma riskfaktor för psoriasis

5 oktober 2007

Fetma och viktuppgång är riskfaktorer för att få psoriasis, enligt en delstudie från Nurse’s health study II i USA. Forskarna följde 78 000 kvinnor i 14 år och fann minskad risk för psoriasis vid BMI 21 eller lägre men mer än 2,5 gånger ökad risk vid BMI 35 eller högre. 

De förmodar att viktnedgång kan vara ett sätt att minska risken för psoriasis.

Källa: Archives of Internal Medicine 2007;167:1670-1675.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida