Smittsamma sjukdomar

Fler än 150 med influensa har vårdats på intensiven

Fler än 150 med influensa har vårdats på intensiven
Influensasäsongen närmar sig toppen. Men spridningen väntas fortsätta de närmaste veckorna, spår Folkhälsomyndigheten. Arkivbild: Getty Images

Under årets influensasäsong har 156 personer fått så svåra symtom att de behövt intensivvård. Detta trots att den influensatyp som dominerar brukar ge mer beskedlig symtom än andra influensatyper.

15 februari 2018

Folkhälsomyndighetens övervakning över hur många som insjuknar i influensa visar att ovanligt många insjuknat i influensa B, som brukar ge lindrigare symtom än influensa A. Trots det har 156 intensivvårdade patienter med influensa rapporterats under årets influensasäsong.

Knappt hälften av fallen har varit yngre än 65 år. Av dessa tillhörde hälften en riskgrupp.

Av de intensivvårade som tillhörde en riskgrupp, och som hade känd vaccinationsstatus, var endast 27 vaccinerade.

– Det är ovanligt att influensa B dominerar och ger så många influensafall. Övervakningen visar att influensan snart når sin kulmen, men fler kommer att insjukna under de kommande veckorna, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Under de två senaste säsongerna har användningen av antivirala läkemedel mot influensa ökat. Antiviral behandling rekommenderas för patienter med influensa som är svårt sjuka eller som tillhör en riskgrupp, oavsett vaccinationsstatus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida