Fler föder barn på sjukhus i Etiopien

Fler föder barn på sjukhus i Etiopien
Sjuksköterskan Tesfay Gebrehiwot, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, har studerat mödra- och förlossningsvård i Etiopien. Foto: Umeå universitet

Länken mellan mödravård, förlossning och eftervård har förbättrats sedan landet satsat på att decentralisera vården, visar sjuksköterskan och doktoranden Tesfay Gebrehiwot i en ny studie.

Det har nu gått tolv år sedan Etiopien införde hälsoprogrammet Health Extension Program, HEP, för att förbättra tillgången till vård för kvinnor och barn. Över 600 hälsostationer och mer än 1 200 hälsoarbetare runt om i landet har arbetat för att nå fram såväl geografiskt som kulturellt.

Tradionen viktig

I sin avhandling har Tesfay Gebrehiwot tittat på orsakerna till den låga användningen av mödravård i Tigrayregionen i norra Etiopien. Traditionellt är det område där många kvinnor upplevt det tryggare att föda hemma. Att vården inte alltid kunnat hålla en hög kvalitet har förstärkt deras negativa uppfattning om att föda på sjukhus.

Många bor också i otillgängliga områden och har haft svårt att nå fram till sjukhus när det varit dags att föda barn.

Sedan The Health Extension Program startade har trenden dock vänt och allt fler har fått tillgång till vård i Tigray. Drygt hälften av alla kvinnor går numera till mödravården i regionen, en ökning med 20 procent. Tidigare valde 95 procent att föda hemma, nu föder närmare en av fyra på sjukhus.

Kunskap och erfarenhet

Bland de kvinnor som sökte sig till mödravården finns fler som har högre utbildningsgrad, är gifta och lätt kan ta sig till kliniken.

Högre utbildning är även en viktig faktor som ökar sannolikheten för att kvinnorna väljer att föda på sjukhus, men även rådgivning från mödravården, att de har mindre än fyra barn sedan tidigare och att genomgått komplicerade förlossningar har betydelse.

En stöttande man, tillgång till transport och ökad medvetenhet om graviditetskomplikationer påverkade också kvinnornas val av var de skulle föda.

– Ingen kvinna ska behöva dö på grund av graviditet eller i samband med förlossning. Även om det fortfarande finns stora utmaningar i form av exempelvis kulturella traditioner, fattigdom, låg utbildning och få transporter så ser vi att insatser som Health Extension Program kan ha en avgörande betydelse när det gäller att förbättra mödra- och barnhälsovården i utvecklingsländer, säger Tesfay Gebrehiwot i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida