Fler kan få recept på Fyss

30 april 2008

Demens och schizofreni är två av de nytillkomna diagnoserna, där fysisk aktivitet har positiva effekter, i 2008 års upplaga av Fyss, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Fyss är en handbok där förskrivare av fysisk aktivitet hittar vilka råd som är lämpliga att ge vid olika tillstånd och den vetenskapliga kunskap som råden bygger på. Årets upplaga av Fyss omfattar betydligt fler diagnoser än den första upplagan, som kom 2003.

Beställ på: www.fyss.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida