Fler kvinnor blir feta

1 februari 2008

Andelen kvinnor med fetma blir allt fler. Det visar den årligen återkommande folkhälso­enkät som Folkhälsoinstitutet genomför. År 2007 hade 14 procent av kvinnorna ett BMI över 30 (fetma), jämfört med 11 procent 2004. Andelen män med fetma var under samma period konstant, 11 procent. 

Totalt sett är dock fortfarande fler män än kvinnor överviktiga (BMI över 25) eller feta, 53 procent av männen respektive 40 procent av kvinnorna.
www.fhi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida