Fler unga får diagnosen könsdysfori

Fler unga får diagnosen könsdysfori
Foto: Mostphotos.

Ny statistik från Socialstyrelsen visar att det blivit vanligare att söka vård för problem med könsidentiteten.

Den medicinska diagnosen könsdysfori kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födelsen och samtidigt lider av detta.

I Sverige år 2005 fick ca 1 av 100 000 diagnosen för första gången, år 2015 var det ungefär 8 av 100 000. Ökningen ser Socialstyrelsen tydligast bland unga i åldersgruppen 18-29 år och det är mer förekommande bland personer som tilldelats könet kvinna.

Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, säger att det inte är klarlagt varför könsdysfori ökar men att samhällets ökade kunskap om könsidentitet och könsuttryck tillsammans med en större öppenhet troligen har påverkat.

Socialstyrelsen arbetar nu med en ny rapport för att bland annat närmare kunna studera utvecklingen av diagnosen. Det finns ett stort behov av mer kunskap om ökningen av könsdysfori eftersom den kan innebära ett ökat behov av vårdens insatser.

? På flera ställen är det i dag kö för att få komma till ett vårdteam och få diagnosen könsdysfori. Ofta är det psykiskt påfrestande att vänta på diagnos och behandling, därför är det viktiga frågor för vården, säger Maja Österlund, hbtq-samordnare vid Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida