primärvård

Fler borde få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor

Fler borde få hjälp med ohälsosamma levnadsvanor
Grafiken bygger på uppgifter som landsting och regioner har lämnat till Socialstyrelsen.

Oroande — det säger Socialstyrelsen om att så få patienter i primärvården ges stöd och råd om rökning och alkohol. Betydligt fler skulle också behöva hjälp med att äta bättre och komma igång med fysisk aktivitet.

22 november 2018

Socialstyrelsen har gjort en uppföljning av vilket stöd som ges till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Resultatet visar att:

  • 5 procent av patienterna i primärvården har fått någon form av rådgivning om fysisk aktivitet under 2017.
  • 3,5 procent har fått rådgivning om matvanor.

Men behovet av stöd är betydligt större. Enligt Socialstyrelsens bedömning borde stöd ges till ytterligare 123 000 till 184 000 patienter med ohälsosamma matvanor varje år och 42 000 till 100 000 fler skulle behöva stöd att förändra sina vanor när det kommer till otillräckliga fysisk aktivitet.

Rökning och alkohol

Ännu sämre är läget när det gäller råd och stöd kring rökning och riskbruk av alkohol.

Sedan 2014 har det till och med skett en minskning av rådgivning om rökning. När det gäller alkohol ses en viss ökning jämfört med 2013, men det är från en låg nivå.

Läs också: Svårt få tid till rådgivning om levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer om rådgivning kring ohälsosamma levnadsvanor infördes 2012. Andelen patienter som får någon form av råd har ökat successivt men det går för sakta, anser Socialstyrelsen.

Norrbotten bäst

Det är dessutom stora skillnader mellan olika landsting/regioner. I topp ligger Norrbotten när det gäller samtliga levnadsvanor. Där får exempelvis 9 procent av besökarna i primärvården någon form av rådgivning om ohälsosamma matvanor och 14 procent om fysisk aktivitet. Det kan jämföras med Kalmar och Gävleborg där det bara ges till någon enstaka procent av patienterna.

Hela rapporten från Socialstyrelsen hittar du här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida