Förebygga hjärtinfarkt betonas i riktlinjer

4 april 2008

Socialstyrelsens nya riktlinjer för hjärtsjukvård säger att merparten av alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas med hälsosammare levnadsvanor och behandling av riskfaktorer. Anna Strömberg, sjuksköterska och docent vid Linköpings universitet, har medverkat i det medicinska faktaarbetet bakom riktlinjerna. Hon hoppas att sjuksköterskor aktivt ska använda de nya riktlinjerna i vården av patienter med hjärtsjukdomar.

– Sjuksköterskorna är viktiga både i det förebyggande arbetet och vid rehabilitering efter hjärtsjukdom. Till exempel vid sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar och i sekundärprevention efter hjärtinfarkt, med titrering av läkemedel, rådgivning kring riskfaktorer, egenvård och livsstilsförändringar samt psykosocialt stöd, säger hon.

Betoningen på det förebyggande arbetet i riktlinjerna ger Vårdförbundets medlemsgrupper stora möjligheter att använda och utveckla sina förebyggande, stödjande och pedagogiska kompetenser, säger Eva Jönsson, ombudsman på Vårdförbundet.

– Med perspektivet hälsa och helhet kan sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor stödja människor i många olika sammanhang och skeden i livet, inte bara när de är patienter, säger hon.

Läs mer: www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida