Jämlik vård

Förebyggande arbete inte alltid jämlikt

Förebyggande arbete inte alltid jämlikt
Myndighetschefen på Vårdanalys, Fredrik Lennartsson, anser att vårdens arbete för att minska hälsoklyftorna behöver förbättras. Fotograf: Rickard Kilström

Om vården inte anpassar sitt förebyggande arbete kan det i värsta fall öka, snarare än minska, hälsoklyftorna, skriver Myndigheten för vårdanalys i en ny rapport.

Sverige är ett av de länder i världen som har längst medellivslängd – men hälsan är inte jämlik. Personer med högskoleutbildning lever längre än de som bara har grundskoleutbildning. Eftersom levnadsvanor kan vara en förklaring vill nu Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att vården ska ha tydligare jämlikhetsfokus i sitt förebyggande hälsoarbete.

Rådgivande samtal biter bättre på välutbildade. Forskning visar att de i högre utsträckning ändrar sina levnadsvanor och att de oftare deltar i förebyggande aktiviteter efter samtal med vårdpersonal.

Saknar jämlikhetsfokus

I en ny rapport ger myndigheten råd om hur både vårdpersonal och styrningen av vården kan minska hälsoklyftorna genom att kompensera för välutbildades försprång.

– Vårdens förebyggande arbete är ett viktigt verktyg för att motverka hälsoklyftorna mellan socioekonomiska grupper, men då krävs att arbetet är systematiskt och sker med jämlikhet i åtanke, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys.

En av rekommendationerna i rapporten riktas till regeringen: ”Regeringen bör vidta åtgärder för att stärka kunskapsstödet om hur det förebyggande arbetet kan anpassas för att bli mer jämlikt.” En annan uppmanar landstingen att ge hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att utveckla sin kompetens i förebyggande arbete.

Myndigheten anser också att primärvården bör utveckla sitt samarbete med andra som arbetar förebyggande, till exempel skola och socialtjänst.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida