Förklaring lugnar

29 juli 2009

Det är viktigt att människor som upplever att deras minne sviktar får en förklaring till sina svårigheter, konstaterar psykologen och forskaren Susanna Vestberg vid Lunds universitet. ?

Hon har undersökt 65 patienter mellan 38 och 70 år som sökte hjälp för sitt dåliga minne. Hälften av dem hade inte någon reell minnessvikt. Hos dem som verkligen hade ett sämre minne kan orsaken ha varit depression, kroppslig sjukdom eller de allra första symtomen på en begynnande demenssjukdom. Vid en ettårsuppföljning hade dock ingen utvecklat demens. Hälften av de undersökta personerna kände sig dessutom mindre oroliga, oavsett om de hade en reell minnesförsämring eller inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida