Forskare tappar kontakten med verkligheten

I Vårdfackets januarinummer intervjuades lektorn Lena Mårtensson som anser att mer evidens och bättre utbildning behövs för att utöva akupunktur på gravida. Men kan allt bevisas med forskning? ?

Lena Mårtensson tycker inte att vi ska behandla gravida kvinnor med akupunktur utan ytterligare forskning. Min spontana tanke efter att ha läst hennes artikel är att forskande barnmorskor blir så förblindade av studier och sin egen karriär att de tappar kontakten med den kliniska verklighet som vi andra lever i. Är Lena själv akupunkturutbildad? ??

Sedan 1994 har förlossningskliniken i Uppsala kunnat erbjuda de födande kvinnorna i Uppsala akupunkturbehandling. Vi fick från början och har fortfarande oftast ett positivt intresse från de födande kvinnorna. Oftast använder vi akupunktur som ett tillägg till annan smärtbehandling men ibland kan vi träffa på så kallade»strong reactors«, det vill säga kvinnor som får en fantastisk effekt av bara akupunktur. Vi provar också akupunktur om placenta dröjer. ?

Som utbildare har vi haft en disputerad läkare och smärtspecialist. Vi har också under årens lopp haft repetitionskurser för att uppdatera akupunkturkunskaper hos barnmorskorna. ?

Fyra av oss barnmorskor som utbildades i första etappen tog initiativ till en studie där vi behandlade inneliggande kvinnor under diagnosen »hyperemesis gravidarum«. Studien publicerades 2000 (Carlsson CP med flera. Manual acupuncture reduces hyperemesis gravidarum; a placebocontrolled, randomized, single-blind, crossover study, J Pain Symptom Mariage.)

Studien har i systematiska översikter bedömts som högkvalitativ. Den var dessutom den första som hade behandlat hyperemesis med akupunktur. ?

Det tog flera år att genomföra och vi tyckte det var roligt att vi fick ett bra resultat. Därefter har successivt barnmorskor på gynekologiska avdelningen, mottagningen samt mödravårdscentraler utbildats för att kunna erbjuda akupunkturbehandling. Fast det har tagit tid. ?

Ett par år senare försökte vi (två barnmorskor med lång klinisk erfarenhet och två läkare med lång erfarenhet samt forskningsmässig kompetens) planera en studie där vi skulle använda oss av en punkt på lilltån, bl67, för att underlätta placentaavgång när den dröjer. Barnmorskors kliniska erfarenhet visar att stimulering av bl67 leder till en kraftig ökning av uteruskontraktionerna, och det finns andra studier om denna punkts funktion.

Studien skulle bedrivas på nyförlösta kvinnor med fördröjd placentaavgång. När vi räknade på hur många kvinnor som hade krävts i studien och jämförde med frekvensen av detta tillstånd så kom vi fram till att det inte gick att genomföra studien av flera skäl. Dels kan vi inte undanhålla annan behandling (Syntocinon och utsätta patienter för risker vad gäller blödning). Tillståndet är inte vanligt så det skulle ta många år att genomföra studien. Att göra en multicenterstudie trodde vi inte heller på eftersom rutinerna kan skilja sig åt mellan olika kliniker. ??

Kontentan av detta är att allt inte kan bevisas med studier, samtidigt som vi heller inte kan undanhålla patienter behandling som vi av klinisk erfarenhet tror har effekt! »Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet!« Om det fungerar med akupunktur så släpper moderkakan inom minuter efter att man satt nålar i lilltårna. Det finns också andra gamla knep vi provar under tiden vi väntar – allt för att kvinnan ska slippa bli sövd för en manuell placentalösning. ?

Vad gäller framtida akupunkturutbildningar så borde kanske arbetsgivarna (mödravård och förlossningskliniker) satsa på att specialutbilda ett par barnmorskor i akupunktur så att dessa sedan kan vidareutbilda sina kolleger. Lena Mårtensson tycker att utbildningarna är för korta och nämner högskoleutbildning. Javisst! Kom dock ihåg att akupunktur i första hand är ett hantverk. Uppsala universitet anordnar 7-poängsutbildning i »Obstetrisk och gynekologisk smärta« och där ingår akupunktur. Det finns även andra platser (Umeå, Örebro, Lund/Malmö) som tidigare givit högskolevärderade kurser. Men pengar saknas till stor del för detta. ??

Slutligen kommer vi till akupunkturbehandling under graviditeten. Hyperemesis – självklart akupunktur! Foglossning? Flera studier har visat att akupunktur är den bästa metoden för behandling. ?

Ska vi undanhålla födande och gravida kvinnor akupunkturbehandling 10–15 år framåt innan de forskande barnmorskorna eventuellt (beroende på hur duktiga de är, hur de planerar studierna och vilken handledare de har) kan bevisa effekt i studier? Vem förlorar på detta? Jo, våra patienter. Så Lena Mårtensson, det finns en verklighet utanför högskolan! ?

– Ingalill Madegård-Lindh, barnmorska, förlossningsavdelningen Uppsala ingalill.madegard-lindh@comhem.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida