Fortsatt ovisshet för Nationella hjälplinjen

Nationella hjälplinjen får fortsatt finansiering nästa år. Däremot dröjer beskedet om en långsiktig lösning. — Vi är väldigt besvikna, säger verksamhetschefen Katarina Tjust Häggström.

I januari lämnade Nationella hjälplinjen in sin ansökan till regeringen om fortsatt och permanent stöd. Förhoppningen var att få ett positivt besked i samband med höstens budgetproposition. Så blev det inte. Visserligen finns nu ett löfte om pengar för nästa år, fem miljoner kronor, men frågan om permanent stöd dröjer.

– Vi har fått samma belopp i tre år nu och landar på ett underskott på 900 000 kronor i år. Det är fascinerande att regeringen tror att vi kan gå runt på samma summa tre år i rad, säger Katarina Tjust Häggström, verksamhetschef på Nationella hjälplinjen.

Besked tidigast i juni

Enligt Katarina Tjust Häggström ska socialdepartementet ta upp frågan om permanent stöd i mars, i samband med att Socialstyrelsen redovisar ett förslag till finansiering av nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa.

– Det betyder att vi inte kommer att få något besked förrän tidigast i juni. Dessutom vet vi inte hur Socialstyrelsen tänker i frågan, säger Katarina Tjust Häggström.

Utan pengar ingen marknadsföring

Nationella hjälplinjen är landets enda rikstäckande, professionella telefonjour för människor i kris och deras anhöriga. Det är en från sjukvården fristående verksamhet som genomför omkring 8 000 samtal per år.

– Socialstyrelsen har satt 10 000 samtal per år som kvantitetsmål för oss. Problemet är att vi inte kan styra hur många som ringer. Marknadsföring för att sprida information om vår verksamhet kostar pengar, pengar vi inte har, säger Katarina Tjust Häggström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida