Fråga om munhygien

29 oktober 2009

Det är viktigt att göra det till en rutin att fråga patienten inom psykiatrin om hur han eller hon har det med sina tänder. Det säger sjuksköterskan Karin Persson som har disputerat på avhandlingen Oral health in an outpatient psychiatric population. I studierna har hon funnit att personer med psykiatriska besvär har sämre mun- och tandhälsa än befolkningen i övrigt. De har färre tänder, sämre tandhygien, mer svårigheter med att tugga och oftare allvarlig tandköttsinflammation, vilket påverkar deras upplevelse av livskvalitet.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida