Friskare med träning på recept

30 oktober 2008

Äldre, överviktiga och inaktiva kvinnor och män som fick råd om fysisk aktivitet på recept blev två till tre gånger mer fysiskt aktiva än kontrollgruppen. Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och diabetes minskade också. I Lena Kallings studier fick försökspersonerna träffa en läkare som kort pratade om betydelsen av att röra på sig. Därefter följde ett längre motiverande samtal som hölls av en person med god kunskap i samtalsmetodik och hälsofrämjande fysisk aktivitet, exempelvis sjukgymnast eller sjuksköterska, som också skrev ett recept på den fysiska aktivitet som de kom överens om. Att patienterna följer råd om fysisk aktivitet när de får dem på recept tror Lena Kallings beror på att det ger större tyngd att både prata om betydelsen av fysisk aktivitet och att patienten får ett skrivet recept att ta med sig hem.

Avhandlingen lades fram vid Karolinska institutet i Stockholm i september.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida