Friskvård ?

Hälsa & livsstil. Forskning & praktiska tillämpningar.Lillemor R-M Hallberg (red).Studentlitteratur 2010, www.studentlitteratur.se, ISBN 978-91-44-05840-5??

28 juli 2010

Att en allmän välfärdsökning spelar störst roll för en befolknings hälsa visste redan skalden Esaias Tegnér, som sammanfattade det med orden: ”Freden, potäterna och vacci­nen.” De flesta är också medvetna om att det inte räcker med att behandla sjukdomar för att hålla oss friska. Vi joggar, äter grönsaker och slutar röka — eller har dåligt samvete för att vi inte gör det. Medierna bistår gärna med mer eller mindre seriösa tips.?

Författarna vill inte bara tala om hur man ska leva för att öka chansen till en god hälsa, utan också vetenskapligt belägga sambanden mellan livsstil och hälsa. Forskare inom området hälsovetenskap, bland andra sjuksköterskor vid Högskolan i Halmstad tar upp ämnen som funktionshinder och hälsa, anhörigvårdares hälsa samt fanatiska levnadsvanor. Den vänder sig främst till studenter inom hälsorelaterade ämnen.  SA

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida