hälsa

Fysisk aktivitet på recept ger effekt

Fysisk aktivitet på recept ger effekt
Recept är ett bra sätt att få igång personer som inte rör sig tillräckligt. Bild: Mostphotos

Recept på motion är ett bra sätt att få patienter att röra sig mer. Det visar den första systematiska översikten av forskningen om den svenska modellen.

Den svenska modellen FaR, Fysiskt aktivitet på recept, infördes 2001. Genom receptet får patienten en individuell bedömning och hjälp att hitta en lämplig fysisk aktivitet.

Nu har HTA-centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset publicerat en rapport om metoden. Resultatet visar att fysisk aktivitet på recept ökar aktivitetsnivån hos patienter som inte är tillräckligt fysiskt aktiva.

Nio studier analyserade

Analysen omfattade nio studier, varav sju var randomiserade, kontrollerade studier.

Rapporten visar att FaR kan användas inom hälso- och sjukvården som en evidensbaserad metod för att öka fysisk aktivitet hos patienter som är i behov av det, konstaterar Mats Börjesson, överläkare i kardiologi och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

En majoritet av svenska befolkningen rör sig för lite. Så mycket som två tredjedelar av exempelvis göteborgare i medelåldern skulle behöva motionera mer. Brist på fysisk aktivitet rankas av WHO, Världshälsoorganisationen, som den fjärde viktigaste riskfaktorn för hälsa globalt.

Bevis för metoderna

– Metoder för att öka den fysiska aktivitetsnivån i befolkningen och för patienter är därför eftersökta, men bevis för att sådana metoder är effektiva har saknats, säger Mats Börjesson.

Att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på exempelvis blodtryck, blodfetter och blodsockerbalans är klarlagt i andra studier.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida