Hälsoinsatser gav lägre bmi hos barn

30 november 2011

EU-studien IDEFICS startade 2006 för att utveckla lokala handlingsplaner som stimulerar till en hälsosam livsstil bland barn 2—10 år. Det har bland annat handlat om ökad fysisk aktivitet, information om hälsosam kost till barn och föräldrar, och ombyggnad av skol­gårdar. 16 000 barn i åtta europeiska länder har ingått.

När projektet nu utvärderas visar det sig att barnen i Partille som fått insatser har signifikant lägre bmi och midjemått jämfört med kontrollkommuner.?

Källa: Sahlgrenska akademin?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida