Hjärtpatienter vill att närstående ska kunna hjärt-lungräddning

I de kom-igång-grupper som erbjuds personer som håller på att tillfriskna efter en hjärtinfarkt borde det som en naturlig del även ingå kurser i hjärt-lungräddning för patienterna och deras närstående.

Det anser sjuksköterskan Ann-Britt Thorén som har intervjuat 400 patienter, samtliga vårdade för hjärtinfarkt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

I den avhandling som hon nyligen disputerade på visar hon att patienterna gärna vill lära sig hjärt-lungräddning tillsammans med sina närstående, men att få känner till de kurser som finns.

? Vi vet från andra studier att om de bara kan starta hjärt-lungräddning så ökar chansen att överleva två-tre gånger. Och även om drygt hälften av alla de som insjuknar i hjärtinfarkt är äldre än 75 år visar en av mina studier att de direkt efter utbildning klarar att ge hjärt-lungräddning riktigt bra, men många glömmer snabbt. Utbildningen behöver förenklas och upprepas, säger Ann-Britt Thorén.

Hon anser att exempelvis vårdcentralerna borde kunna erbjuda kurser i hjärt-lungräddning för sina patienter och att sjukvårdspersonalen måste bli bättre på att informera om de kurser som finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida