Hjärtpatienter vill kunna hjärt-lungräddning

I de kom-igång-grupper som erbjuds personer som håller på att tillfriskna efter en hjärtinfarkt borde det som en naturlig del även ingå kurser i hjärt-lungräddning för patienterna och deras närstående.
Det anser sjuksköterskan Ann-Britt Thorén som har intervjuat 400 patienter, vårdade för hjärtinfarkt på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. I den avhandling som hon nyligen disputerade på visar hon att patienterna gärna vill lära sig hjärt-lungräddning tillsammans med sina närstående, men att få känner till de kurser som finns.

– Vi vet från andra studier att om de bara hade kunnat starta hjärt-lungräddning så ökar chansen att överleva två-tre gånger. Och även om drygt hälften av alla de som insjuknar i hjärtinfarkt är äldre än 75 år visar en av mina studier att de direkt efter utbildning klarar att ge hjärt-lungräddning riktigt bra, men många glömmer snabbt, säger Ann-Britt Thorén.
Utbildningen behöver förenklas och upprepas.
Hon anser att exempelvis vårdcentralerna borde kunna erbjuda kurser i hjärt-lungräddning för sina patienter och att sjukvårdspersonalen måste bli bättre på att informera om de kurser som finns.
How can we optimize bystander basic life sup­port in cardiac arrest? Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida