vaccinationsråd

Hög tid för TBE-vaccination

Hög tid för TBE-vaccination
Under 2015 rapporterade TBE-fall från Skåne i söder till Gävleborg i norr, men flest fall var det vid Östersjökusten och i Mälardalen. Bild: Folkhälsomyndigheten

Förra året ökade återigen antalet fall av TBE, rapporterar Folkhälsomyndigheten och råder alla som vistas i fästingrika områden att vaccinera sig nu.

Efter ett par år med något färre TBE-fall blev det återigen fler fall förra året. Under 2015 anmäldes totalt 268 fall, vilket är ungefär på samma nivå som under toppåren 2011–2012.

De flesta fallen anmäldes från Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. Vanligast är att man smittats vid Östersjökusten och Mälardalen. Men TBE finns fläckvis spritt i flera delar av resten av södra och mellersta Sverige och människor smittades från Skåne i söder till Gävleborgs län i norr.

Nu är det hög tid att vaccinera sig inför årets fästingsäsong för dem som kommer att vistas i riskområden, påminner Folkhälsomyndigheten.

Två vaccindoser ger ett skydd som varar ungefär ett år. Efter tre doser har nästan alla vaccinerade skydd i minst tre år.

TBE (Tick Borne Encephalitis) är en zoonos, alltså en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor, och sprids via fästingar.

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida