Hpv-test föreslås för kvinnor över 30

Med nya riktlinjer för screening hoppas Socialstyrelsen att färre kvinnor ska drabbas av livmoderhalscancer.

Sedan slutet av 1960-talet har kvinnor i Sverige erbjudits screening för livmoderhalscancer. Alla kvinnor mellan 23 och 60 år har med jämna intervall kunnat få sina celler från det yttersta slemhinnelagret i livmodern analyserade med cytologi, det vill säga i mikroskop.

Baserat på senare års forskning vill nu Socialstyrelsen att man delvis ändrar analysmetod. Från 30 år och uppåt rekommenderas vätskebaserad teknik där cellerna i första hand analyseras för humant papillomvirus, hpv. Först om hpv-testet ger positivt svar ska en cytologisk analys av provet göras.

Fler hittas

Med analys för hpv kan fler fall upptäckas i ett tidigare skede och infektioner som skulle kunna utvecklas till cellförändringar eller cancer hittas med större säkerhet.

Men eftersom hpv-virus är väldigt vanligt hos unga kvinnor och infektionen ofta läker ut av sig själv föreslås hpv-test först från 30 års ålder (se faktaruta).

Dessutom föreslås den övre åldern för att erbjudas programmet bli 64 år, istället för 60 som i dag.

60 färre får cancer

Socialstyrelsens beräkningar visar att ytterligare cirka 30 liv skulle kunna räddas per år om det nya programmet införs, 60 färre skulle få diagnosen cancer.

Rekommendationen har nyligen gått ut på remiss. Senast den 27 februari vill Socialstyrelsen ha svar. Den slutliga versionen av rekommendationen är tänkt att publiceras under våren.

Nya rekommendationen

Hälso- och sjukvården bör enligt Socialstyreslens nya rekommendation erbjuda screening för livmoderhalscancer med:

  • cellprovtagning med analys för cytologi vart tredje år till kvinnor i åldern 23–29 år
  • cellprovtagning med analys för hpv vart tredje år till kvinnor i åldern 30–49 år
  • cellprovtagning med analys för hpv vart sjunde år till kvinnor i åldern 50–64 år

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida