I Kalmar ska alla vara rökfria före operation

I Kalmar ska alla vara rökfria före operation
Kravet på rökfrihet är inte lika starkt som i Umeå. Foto: Colourbox.

Sedan 1 april har samtliga sjukhus i Kalmar län som mål att alla patienter ska vara rökfria före en operation.

Många landsting erbjuder redan i dag patienterna fri rökavvänjning inför operation, men få har det så tydligt uttalat som i Kalmar där målet nu är att alla ska vara rökfria. Eller snarare nikotinfria. Även snusare ska erbjudas rökavvänjning.

Målet är att patienten ska vara rökfri två månader före och två månader efter en operation. Redan distriktsläkaren som remitterar patienten till de opererande specialiteterna ska ta upp frågan och erbjuda rökavvänjning via primärvården.

Inget absolut krav

Men lika hårda som på ortopedkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå kommer man inte att vara. På ortopeden i Umeå krävs i princip att patienten ska vara rökfri för att operationen överhuvudtaget ska genomföras. Undantag görs endast i ytterst ömmande fall. I Kalmar är kravet inte fullt så uttalat.

– Vi kan aldrig tvinga någon att bli rökfri. Sen är det upp till läkarna att avgöra. Deras bedömning kan ju bli att det är olämpligt att operera om patienten röker, säger Ulla W Hellström, folkhälsovetare i Kalmar läns landsting.

Sårläkningen förbättras

Randomiserade studier har visat att framför allt komplikationer i samband med sårläkning minskar vid rökfrihet. För en rökare är risken för sådana komplikationer cirka 20 procent medan risken för den som gör ett rökuppehåll är mellan 5 och 10 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida