ICN vill se sjuksköterskorsom miljöaktivister

Nu måste alla börja dra sitt strå till stacken för att hejda klimatförändringarna, och sjuksköterskorna bör gå i bräschen.

Det var budskapet från miljö- och hälsoexperter vid icn:s kongress. ?

Några få av världens sjuksköterskeorganisationer, i usa, Kanada, Australien och Storbritannien, har redan börjat arbeta med miljöfrågorna. Vårdförbundet har ännu inte tagit itu med frågan, men vice ord­föranden Lisbeth Löpare Johansson, på plats i Durban, ser det som en spännande utmaning för förbundet. ?

ICN har pekat ut den globala uppvärmningen som en av de stora frågorna för sjuksköterskor att arbeta med. På organisationens hemsida www.icn.ch finns ett ambitiöst material där man bland annat kan ta del av de miljöaktiva ländernas arbete och hitta kampanjmaterial på olika språk färdiga att använda.

Även Världshälsoorganisationen, who, har tagit fram ett diskussionsunderlag för vården: Healthy hospitals, healthy planet, healthy people. För med ökad global uppvärmning ökar hotet från sjukdomar som malaria, denguefeber och kolera men också från naturkatastrofer och svält. ?

På alla områden kan mycket göras, också i vården. Det menade Anna Gilmore, chef för intresseorganisationen Healthy care without harm, och en av talarna under icn. ?

Man kan se över så att alla transporter av människor och varor sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt, att allt tas om hand som kan återvinnas och att maten är klimatsmart; lokalt och ekologiskt odlad och med mindre kött.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida