Immunförsvaret aktiveras vid rökning

Immunförsvaret aktiveras vid rökning
Bara en del av alla rökare utvecklar kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Foto: Colourbox

Immunförsvarsceller kan spela roll för utvecklingen av emfysem, visar färsk forskning från Umeå universitet.

Rökning aktiverar immunförsvaret, men bara en del av rökarna utvecklar kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mekanismerna bakom är till stor del okända, men en viss sorts vita blodkroppar, T-lymfocyter, har betydelse.

Den variant av T-lymfocyter som har till uppgift att försvara kroppen genom att döda infekterade eller skadade celler ökar i antal vid KOL jämfört med hos rökare med normal lungfunktion och personer som aldrig har rökt.

Hos personer med KOL är dessa T-lymfocyter aktiverade i luftvägarna.

Ester Roos Engstrand doktorand vid institutionen för folkhälsa, klinisk medicin, lungmedicin vid Umeå universitet, föreslår i sin avhandling att dessa aktiva celler i immunförsvaret kan bidra till att utveckla de stora hålrum, emfysem, som kan bildas i lungorna hos patienter med KOL.

Samtidigt konstaterar hon att de T-lymfocyter som bland annat startar produktionen av antikroppar och har en central roll i immunförsvaret är färre i lungorna hos aktiva rökare både med och utan KOL. Dessa celler är immunologiskt aktiva i minst fem år efter rökstopp.

Ester Roos Engstrand försvarar sin avhandling på fredag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida