Individuell terapi kan förebygga depression hos nyblivna mammor

Individuell terapi kan förebygga depression hos nyblivna mammor
Depression efter förlossningen drabbar cirka 10000 kvinnor årligen i Sverige. Arkivbild: Colourbox

Mest effektivt för att minska risken för postpartumdepression är att starta med psykosociala eller psykologiska behandlingar tidigt efter förlossningen, enligt SBU.

En systematisk översikt visar att psykosociala och psykologiska interventioner sent i graviditeten eller inom sex veckor efter förlossningen kan minska risken för postpartumdepression jämfört med sedvanlig hälsovård.

Det visar en Cochrane-rapport som SBU har kommenterat. Rapporten omfattar 28 randomiserade studier publicerade under åren 1995 och 2011 och är en uppdatering av en tidigare rapport från Cochrane-institutet.

SBU:s kommentarer till rapportens resultat är att individuellt anpassade behandlingar, psykosociala eller psykologiska, som inleds kort efter förlossningen är mest effektiva.

Psykosocialt stöd i form av individualiserade hembesök av vårdpersonal efter förlossningen har också god effekt; det förebygger depressiva symtom och minskar risken att insjukna med 40 procent. Däremot har gruppterapi, psykosociala eller psykologiska, ingen effekt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida