INTEGRATIV MEDICIN

Salvekvick och kvacksalveri — alternativmedicinen under luppenSimon Singh och Edzard Ernst Leopard förlag 2008www.leopardforlag.seisbn 978-91-7343-183-5

2 januari 2009

Författarna tvivlar på det etiskt riktiga i att tillåta metoder som baserar sig enbart på placeboeffekten och, enligt dem, lurar patienten att tro på något som bara fungerar via självsuggestion. Edzard Ernst är professor i komplementärmedicin vid Exeter University i England och Simon Singh är populärvetenskaplig författare. Deras bok är en tämligen besk medicin för den som satt sin tro till alternativa behandlingsmetoder. Deras slutsats är att de flesta sådana är helt overksamma, några harmlösa medan vissa kan vara rent livsfarliga.

De enda metoder som klarar sig någorlunda helskinnade ur denna kritiska granskning är akupunktur för smärtlindring samt alternativa motionsformer som qigong och yoga som ökar hälsa och välbefinnande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida