Intelligens skyddar hjärtat

Hög IQ skyddar mot både hjärtinfarkt och stroke, visar en ny studie. Men varför är fortfarande oklart.??

I studien, som publicerats i tidsskriften European Heart Journal, har en internationell forskargrupp följt cirka 4 300 personer med tidigare anställning i det amerikanska försvaret under 15 års tid. Förutom försökspersonernas intelligenskvot (iq) har forskargruppen även undersökt traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar (exempelvis blodtryck, kolesterolvärde och rökning) samt socioekonomiska faktorer som utbildning och lön. ??

Resultaten visar dels att testpersonernas socioekonomiska status påverkar dödligheten i flera typer av sjukdomar, dels att testpersonernas iq verkar spela en större roll i den totala dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar än de traditionella riskfaktorerna.?

Forskarna påpekar att intelligenskvoten inte helt förklarar skillnaden i testpersonernas hälsa då det sannolikt rör sig om flera olika orsakssamband, men att den spelar en stor roll. De efterlyser mer forskning för att undersöka och bryta kopplingen mellan låg socioekonomisk status, låg iq och dålig hälsa. ?

Läs hela studien på: http://eurheartj.oxfordjournals.org, sök på IQ.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida