Intensiv träning biter på äldre

29 februari 2008

Intensiv funktionell träning fungerar alldeles förträffligt på äldre personer med funktionsnedsättningar. De blir starkare i benen, får bättre balans och går snabbare, visar en doktorsavhandling som skrivits av sjukgymnasten Nina Lindelöf vid Luleå tekniska universitet: Effects and experiences of high-intensive functional exercise programmes among older people with physical or cognitive impairment.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida